Váš košík

Ing. Michal Braniš
Členom od 20. April 2021

O nás

Ponúkam služby technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika. Mám skúsenosti z výrobného sektoru a zo zabezpečovaním agendy týkajúcej sa rizikových prác, školení, vyhradených technických zariadení, návrhu OOPP, hodnotenia rizík, spracovávania dokumentácie, vykonávania interných auditov a pod. Ďalším zameraním je hodnotenie rizík strojných zariadení vo fáze ich používania. V technickej dokumentácii od zariadení výrobca udáva riziká, ale častokrát sú veľmi všeobecné a akosi zostávajú zabudnuté v navodoch na používanie. Používaním strojov a zefektívňovaním výrobných procesov, upravovaním zariadení, zmenou materiálov a pod. vznikajú nové riziká. A preto je veľmi dôležité vykonávať pravidelné hodnotenie rizík, odstraňovať ich a pracovníkov s nim oboznamovať.
Ing. Michal Braniš
Členom od 20. apríla 2021

O nás

Ponúkam služby technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika. Mám skúsenosti z výrobného sektoru a zo zabezpečovaním agendy týkajúcej sa rizikových prác, školení, vyhradených technických zariadení, návrhu OOPP, hodnotenia rizík, spracovávania dokumentácie, vykonávania interných auditov a pod. Ďalším zameraním je hodnotenie rizík strojných zariadení vo fáze ich používania. V technickej dokumentácii od zariadení výrobca udáva riziká, ale častokrát sú veľmi všeobecné a akosi zostávajú zabudnuté v navodoch na používanie. Používaním strojov a zefektívňovaním výrobných procesov, upravovaním zariadení, zmenou materiálov a pod. vznikajú nové riziká. A preto je veľmi dôležité vykonávať pravidelné hodnotenie rizík, odstraňovať ich a pracovníkov s nim oboznamovať.
Zdieľať profil
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Filter

Kategórie produktov
Cena

Poslať správu

Ing. Michal Braniš

E-mail*
Vaša správa*
Maximálna dĺžka popisu je 500 znakov.

Nahlásiť užívateľa

Ing. Michal Braniš

Dajte správcom vedieť, čo nieje v poriadku. Nikto neuvidí vaše meno ani obsah sťažnosti.

Nahlásiť administrátorom*
Popíšte vzniknutý problém*
Maximálna dĺžka popisu je 500 znakov.
E-mail
Toto pole vyplňte len v prípade ak si prajete byť oboznámený o výsledku.