Váš košík

Ing. Michal Braniš
Členom od 20. April 2021

O nás

Ponúkam služby technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika. Mám skúsenosti z výrobného sektoru a zo zabezpečovaním agendy týkajúcej sa rizikových prác, školení, vyhradených technických zariadení, návrhu OOPP, hodnotenia rizík, spracovávania dokumentácie, vykonávania interných auditov a pod. Ďalším zameraním je hodnotenie rizík strojných zariadení vo fáze ich používania. V technickej dokumentácii od zariadení výrobca udáva riziká, ale častokrát sú veľmi všeobecné a akosi zostávajú zabudnuté v navodoch na používanie. Používaním strojov a zefektívňovaním výrobných procesov, upravovaním zariadení, zmenou materiálov a pod. vznikajú nové riziká. A preto je veľmi dôležité vykonávať pravidelné hodnotenie rizík, odstraňovať ich a pracovníkov s nim oboznamovať.
Ing. Michal Braniš
Členom od 20. apríla 2021

O nás

Ponúkam služby technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika. Mám skúsenosti z výrobného sektoru a zo zabezpečovaním agendy týkajúcej sa rizikových prác, školení, vyhradených technických zariadení, návrhu OOPP, hodnotenia rizík, spracovávania dokumentácie, vykonávania interných auditov a pod. Ďalším zameraním je hodnotenie rizík strojných zariadení vo fáze ich používania. V technickej dokumentácii od zariadení výrobca udáva riziká, ale častokrát sú veľmi všeobecné a akosi zostávajú zabudnuté v navodoch na používanie. Používaním strojov a zefektívňovaním výrobných procesov, upravovaním zariadení, zmenou materiálov a pod. vznikajú nové riziká. A preto je veľmi dôležité vykonávať pravidelné hodnotenie rizík, odstraňovať ich a pracovníkov s nim oboznamovať.
Zdieľať profil
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Filter

Kategórie produktov
Druh sorpcie
Materiál
Cena

Poslať správu

Ing. Michal Braniš

E-mail*
Vaša správa*
Maximálna dĺžka popisu je 500 znakov.

Nahlásiť užívateľa

Ing. Michal Braniš

Dajte správcom vedieť, čo nieje v poriadku. Nikto neuvidí vaše meno ani obsah sťažnosti.

Nahlásiť administrátorom*
Popíšte vzniknutý problém*
Maximálna dĺžka popisu je 500 znakov.
E-mail
Toto pole vyplňte len v prípade ak si prajete byť oboznámený o výsledku.